PVP Rank System
PVP Rank System
Name Score Level Race Date
PaIoma 2941.4 367 SLAYER 2017-08
Zizinho00 1826.8 277 VAMPIRE 2017-08
ElSafa7 1706.3 263 VAMPIRE 2017-08
MeIiodas 1556.6 370 SLAYER 2017-08
Pichi 918.5 244 SLAYER 2017-08
xIHuNTeRIx 879.7 383 SLAYER 2017-08
Zarog 780.3 276 VAMPIRE 2017-08
CaIIOfDuty 774.3 249 SLAYER 2017-08
SlySowRd2 771.3 210 SLAYER 2017-08
Quins 597.3 399 VAMPIRE 2017-08
Akkatsuki 512.3 241 VAMPIRE 2017-08
GodEnil 480.4 230 VAMPIRE 2017-08
DIEGOXXD 455.3 408 SLAYER 2017-08
XxMaTRaKS 418.6 438 VAMPIRE 2017-08
sssGuNsss 400.6 364 SLAYER 2017-08
Harkashy 399.6 317 VAMPIRE 2017-08
EnipilcsiD 370.3 356 VAMPIRE 2017-08
KaIumon 263.7 428 VAMPIRE 2017-08
WolfDemon 260.0 440 VAMPIRE 2017-08
zVuLCaNo 248.2 352 SLAYER 2017-08
Perfidia 231.8 384 VAMPIRE 2017-08
Eleonora 229.5 390 VAMPIRE 2017-08
Extremis 225.7 352 SLAYER 2017-08
Yuuzu 221.2 372 VAMPIRE 2017-08
soulreaper 220.1 357 SLAYER 2017-08
xLanda 211.5 278 SLAYER 2017-08
Ansenia 206.6 395 VAMPIRE 2017-08
DskKeirD 206.5 367 VAMPIRE 2017-08
Virocious 197.5 360 VAMPIRE 2017-08
Infinithy 195.5 417 OUSTERS 2017-08
Name Score Level Race Date
Askrasiel -340.5 364 SLAYER 2017-08
DedelaEnch -334.0 357 SLAYER 2017-08
Trixys -301.2 351 VAMPIRE 2017-08
VOLPER1 -282.8 339 SLAYER 2017-08
EnchGOD -222.4 351 SLAYER 2017-08
TierrY -211.8 352 OUSTERS 2017-08
Igav -192.2 392 SLAYER 2017-08
xZeMexSx -173.5 359 SLAYER 2017-08
XdarksandX -169.7 392 OUSTERS 2017-08
xAVAx -159.7 372 VAMPIRE 2017-08
Yamie -137.3 369 SLAYER 2017-08
iNeliel -105.3 398 OUSTERS 2017-08
Duustro -103.8 206 SLAYER 2017-08
Ravny -93.1 378 VAMPIRE 2017-08
Healper -89.8 272 SLAYER 2017-08
Sk00ks -85.7 221 SLAYER 2017-08
Konosh -76.7 378 OUSTERS 2017-08
Sophye -71.1 413 VAMPIRE 2017-08
Uranio -68.4 422 OUSTERS 2017-08
leekzy -65.0 387 SLAYER 2017-08
CassieI -64.9 302 SLAYER 2017-08
xSAYGONx -64.7 362 OUSTERS 2017-08
MorteCerta -51.8 328 OUSTERS 2017-08
XxCHARMIxX -51.7 351 VAMPIRE 2017-08
HealBesT -46.5 372 SLAYER 2017-08
TwistENCH -45.9 352 SLAYER 2017-08
Feronia -45.8 336 OUSTERS 2017-08
EVERM0RE -44.0 259 OUSTERS 2017-08
Dios -43.7 201 SLAYER 2017-08
Lovack -43.6 215 SLAYER 2017-08